Om Kost og kroppen

Baggrund

Jeg er uddannet klinisk kostvejleder fra Kostakademiet i Silkeborg.

Min uddannelse bygger på principperne for funktionel medicin, som er behandlingsmetoder, der sætter klienten i centrum, anerkender individualitet og at kroppen vil søge at opnå en ligevægtstilstand, hvis der er muligheder for det. Uddannelsen har endvidere omfattet anatomi, fysiologi og sundhedslære på sygeplejerskeniveau, samt klientpsykologi.

Jeg vil derfor altid rådgive mine klienter individuelt ud fra en grundig kortlægning af symptomer, livsstil og eventuelle sygdomme, under hensyntagen til klientens egen motivation og ambitioner.

Jeg har endvidere arbejdet som personlig træner, kostvejleder samt holdinstruktør bl.a. Stram op, senior fitness, Pilates og Puls Styrke.

I mit arbejde som klinisk kostvejleder kombinerer jeg min teoretiske viden fra min uddannelse med mine erfaringer som vejleder, instruktør og træner.

Jeg er medlem af Forenede Danske Kostvejledere.